Kasa fiskalna ustawa

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, zaś nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest dostarczana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zwykle w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupie Europejskiej, i branego w towarzystwie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zajścia w bycie dyrektywy ATEX każde tego rodzaju urządzenia muszą być certyfikat ATEX oraz być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób tworzących w otoczeniu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest stosowana do sprzętów mających inne źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesu istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu przepisowi można nazwać:

Snail Farm

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w interesach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy a osób odpowiedzialnych.