Odpylacze nestro

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) daje w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla małych oraz całych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przenoszone do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są dostępne w sezonie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w momencie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dołącza do rozprężenia, co robi, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników otrzymuje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega obracaniu się wentylatora po zakończeniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest niezastąpione dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego funkcji (on-line) jak oraz po jego wyłączeniu (off-line).